Διατελέσαντες Πρόεδροι

Διατελέσαντες Πρόεδροι του Δ.Σ.:
Χρήστος Αλεξόπουλος : 22/1/1928 έως 25/7/1928 Προσωρινή Διοίκηση
Μιχάλης Δήμας: 25/7/1928 έως 31/1/1930
Ιωάννης Παπαθανασίου: 1/2/1930 έως 22/1/1932
Γεώργιος Παπαγιαννόπουλος: 22/1/1930 έως 3/6/1936
Γεώργιος Παπαγεωργίου: 3/6/1936 έως 26/1/1944
Γεώργιος Τσούτσος: 26/1/1944 έως 18/4/1977
Σωκράτης Στίγκας: 3/5/1977 έως 29/1/1978
Ιωάννης Σ. Παπαθανασίου 29/1/1978 έως 9/11/1991
Δημήτριος Λ. Γαρουφαλής: 10/11/1991 έως 8/4/2018
Αθανάσιος Πυρπύλης: 9/4/2018 έως 26/1/2020
Σπυρίδων Ι. Παπαθανασίου: 27/1/2020 έως 29/1/2023