Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Λεωνίδας Γαρουφαλής

Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Πετρόπουλος

Γραμματέας: Χρήστος Μαμασούλας

Ταμίας: Κωνσταντίνος Παπαναστασίου

Μέλος: Σπυρίδων Παπαθανασίου

Μέλος: Χρήστος Τσιβίλης

Μέλος: Γεώργιος Κυριακόπουλος

Μέλος: Θεόδωρος Γιαννακάς