Γηροκομείο – Τρόφιμοι

Στο Γηροκομείο της Χριστιανικής Ενώσεως Αγρινίου γίνονται δεκτοί προς περίθαλψη και διαμένουν σ΄ αυτό άτομα της τρίτης ηλικίας, άνω των 65 ετών, αμφοτέρων των φύλων, οι οποίοι είναι ανίκανοι προς εργασία, αυτοεξυπηρετούμενοι ή μη, αποδεδειγμένα άποροι, άστεγοι, εγκαταλελειμμένοι ή έχοντες οικείους ή άλλους συγγενείς μη δυναμένους όμως λόγω φτώχειας ή άλλων περιστάσεων να τους περιθάλψουν, όντες εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Δήμου Αγρινίου. Μπορούν να γίνουν δεκτοί ως τρόφιμοι και ετεροδημότες, εφ’ όσον υπάρχουν κενές θέσεις. Τις περιπτώσεις εισόδου τροφίμου – φιλοξενούμενου στο Γηροκομείο γέροντα ή γερόντισσας κρίνει αποκλειστικά και μόνο το…

Περισσότερα

Γηροκομείο: Προσωπικό – Ειδικότητες

Το Προσωπικό του Γηροκομείου «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ» διακρίνεται σε: Α. Διοικητικό, Β. Ιατρικό, Γ. Νοσηλευτικό, Δ. Ειδικό, Ε. Βοηθητικό. Α. Διοικητικό:   α) Διευθυντής β) Γραμματέας γ) Λογιστής Β. Ιατρικό: ένας ιατρός – παθολόγος με δίωρη ημερήσια απασχόληση. Το Ίδρυμα συνεργάζεται και με άλλους ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, αναλόγως των προβλημάτων υγείας των ηλικιωμένων. Γ. Νοσηλευτικό: 19 νοσηλευτές – νοσηλεύτριες Δ. Ειδικό προσωπικό: α) 1 φυσικοθεραπευτής επί καθημερινής βάσεως. β) 1  ψυχολόγος με δίωρη καθημερινή απασχόληση. Ε. Βοηθητικό προσωπικό: α) 4 μαγείρισσες β) 1 τραπεζοκόμος γ) 8 καθαρίστριες Επιπλέον,…

Περισσότερα

Γηροκομείο – Διοίκηση

Η Διοίκηση του Γηροκομείου «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ- ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ» ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, σύμφωνα με το Καταστατικό αυτής. Στον εκάστοτε Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» ανατίθεται ειδικότερα η επιμέλεια και η επίβλεψη των θεμάτων που αφορούν τη διοίκηση και λειτουργία του Ιδρύματος. Τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και Αντιπροέδρου), οριζόμενα από αυτό, ως «επιτροπή Γηροκομείου», επιλαμβάνονται όλων των θεμάτων, που αφορούν τη τροφοδοσία, τη περίθαλψη, τη διαβίωση και τα εκτελούμενα έργα στο Γηροκομείο, και ενημερώνουν σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ανωτέρω…

Περισσότερα

Υπηρεσίες που προσφέρει το Γηροκομείο

Σκοπός του Γηροκομείου είναι η στέγαση, η σίτιση και η περίθαλψη, εφ’ όρου ζωής των αναξιοπαθούντων, εγκαταλελειμμένων και όσων δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν γερόντων και γεροντισσών και η εξασφάλιση ευχάριστης, ήρεμης και φιλικής διαβίωσης, σύμφωνα με το πνεύμα της χριστιανικής εντολής της αγάπης. Το Γηροκομείο χορηγεί στους τροφίμους στέγη, τροφή, ενδυμασία, υπόδηση και κάθε βιοτική ιατροφαρμακευτική και θεραπευτική περίθαλψη, εξασφαλίζοντας: Υγιεινή διαμονή για κάθε φιλοξενούμενο προσαρμοσμένη στις ανάγκες του, καθώς και ασφαλή και άνετη διαβίωση. Υγιεινή και επαρκή διατροφή ανάλογη με την κατάσταση υγείας του κάθε περιθαλπόμενου, με ελάχιστο ημερήσιο…

Περισσότερα