Υπηρεσίες που προσφέρει το Γηροκομείο

Σκοπός του Γηροκομείου είναι η στέγαση, η σίτιση και η περίθαλψη, εφ’ όρου ζωής των αναξιοπαθούντων, εγκαταλελειμμένων και όσων δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν γερόντων και γεροντισσών και η εξασφάλιση ευχάριστης, ήρεμης και φιλικής διαβίωσης, σύμφωνα με το πνεύμα της χριστιανικής εντολής της αγάπης.

Το Γηροκομείο χορηγεί στους τροφίμους στέγη, τροφή, ενδυμασία, υπόδηση και κάθε βιοτική ιατροφαρμακευτική και θεραπευτική περίθαλψη, εξασφαλίζοντας:

  • Υγιεινή διαμονή για κάθε φιλοξενούμενο προσαρμοσμένη στις ανάγκες του, καθώς και ασφαλή και άνετη διαβίωση.
  • Υγιεινή και επαρκή διατροφή ανάλογη με την κατάσταση υγείας του κάθε περιθαλπόμενου, με ελάχιστο ημερήσιο όριο τις 1.600 θερμίδες τροφής με την σωστή ποιοτική σύνθεση.
  • Συνεχή φροντίδα για την ατομική καθαριότητα των περιθαλπόμενων καθώς και για την καθαριότητα των χώρων της Μονάδας.
  • Τακτική ιατρική παρακολούθηση καθώς και έγκαιρη και κατάλληλη για κάθε περιθαλπόμενο ιατροφαρμακευτική βοήθεια και πρόσκαιρη νοσηλεία. Η νοσηλεία θα περιορίζεται στην έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας και τη  μέριμνα για την έγκαιρη εισαγωγή σε κατάλληλο νοσηλευτήριο.
  • Δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης και αυτοπροστασίας με την λήψη κατάλληλων μέτρων διευκόλυνσης των περιθαλπόμενων (χειρολισθήρες, χειρολαβές, περιπατητήρες, ειδικά μπαστούνια κ.λ.π.).
  • Προσφορά και διευκόλυνση απασχόλησης, ψυχαγωγία, ψυχολογική βοήθεια, ανάλογα με την ηλικία, κατάσταση και περίπτωση φιλοξενουμένου.
  • Φυσικοθεραπεία με την εφαρμογή απλών φυσικοθεραπευτικών ή κινησιοθεραπευτικών μεθόδων ή μέριμνα για την περαιτέρω ειδική θεραπεία σε φυσικοθεραπευτήρια, με σκοπό την βελτίωση των δυνατοτήτων αυτοεξυπηρέτησής τους, εφόσον αυτή κρίνεται επιστημονικά εφικτή.
  • Δυνατότητα άσκησης των θρησκευτικών τους καθηκόντων και συμμετοχή, εφόσον το επιτρέπει η κατάστασή τους, σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
  • Σεβασμό και ενδιαφέρον για κάθε περιθαλπόμενο ανεξαρτήτως της σωματικής ή πνευματικής κατάστασής του

Σχετικές δημοσιεύσεις