Αίτηση – Δικαιολογητικά για εισαγωγή στο Γηροκομείο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 1. Αίτηση  (κατεβάστε το αρχείο σε Word από εδώ   σε Pdf από εδώ) 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 3. Ενημερωτικό Σημείωμα Σύνταξης 4. Βιβλιάριο Ασθενείας 5. ΑΜΚΑ 6. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας (ΑΦΜ) 7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 8. Ιατρικό Ιστορικό από Οικογενειακό Ιατρό. 9. Χειρόγραφη ιατρική γνωμάτευση (κατεβάστε τη απο εδώ). 10. Υπεύθυνες Δηλώσεις με το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ, από όλα τα τέκνα του/της ενδιαφερομένου/ης, ότι συμφωνούν να εισαχθεί ο γονιός τους στο Γηροκομείο. Σε περίπτωση μη υπαρχόντων τέκνων αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση από…

Περισσότερα