Καλοκαίρι 2024

Κατασκηνωτικές Περίοδοι 2024 στόν ΑΓΙΟ ΒΛΑΣΙΟ

ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ

Α΄    Περίοδος Δημοτικοῦ κοριτσιῶν

ἀπό 29 Ἰουνίου ἓως 7 Ἰουλίου 2024

 

Β΄  Περίοδος Δημοτικοῦ ἀγοριῶν ἀπό 8 ἕως 16 Ἰουλίου 2024

 

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Γ΄  Περίοδος Μαθήτριες Γυμνασίου – Λυκείου

ἀπό  16  ἕως 30  Ἰουλίου 2024

Δ΄ Περίοδος Μαθητῶν Λυκείου

ἀπό   8  ἓως 22  Αὐγούστου 2024

Ε΄ Περίοδος Μαθητῶν Γυμνασίου 

ἀπό   22  Αὐγούστου ἓως 1 Σεπτεμβρίου 2024

 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Στ΄Περίοδος Φοιτητῶν ἀπό 30 Ἰουλίου ἓως 4 Αὐγούστου 2024

  

Ζ΄ Περίοδος Φοιτητριῶν– παλαιῶν κατασκηνωτριῶν 

ἀπό 4 ἕως 8 Αὐγούστου 2024 

     

Η΄ Περίοδος Ἀνδρῶν (μελῶν – συνεργατῶν) & Παλαιῶν  

       Κατασκηνωτῶν  ἀπό 7  ἓως 8 Σεπτεμβρίου 2024

 

Θ΄  Περίοδος Γυναικῶν (κυκλαρχησῶν – συνεργατῶν) 14-16 Ἰουνίου 2024

Σχετικές δημοσιεύσεις