Γηροκομείο – Τρόφιμοι

Στο Γηροκομείο της Χριστιανικής Ενώσεως Αγρινίου γίνονται δεκτοί προς περίθαλψη και διαμένουν σ΄ αυτό άτομα της τρίτης ηλικίας, άνω των 65 ετών, αμφοτέρων των φύλων, οι οποίοι είναι ανίκανοι προς εργασία, αυτοεξυπηρετούμενοι ή μη, αποδεδειγμένα άποροι, άστεγοι, εγκαταλελειμμένοι ή έχοντες οικείους ή άλλους συγγενείς μη δυναμένους όμως λόγω φτώχειας ή άλλων περιστάσεων να τους περιθάλψουν, όντες εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Δήμου Αγρινίου. Μπορούν να γίνουν δεκτοί ως τρόφιμοι και ετεροδημότες, εφ’ όσον υπάρχουν κενές θέσεις. Τις περιπτώσεις εισόδου τροφίμου – φιλοξενούμενου στο Γηροκομείο γέροντα ή γερόντισσας κρίνει αποκλειστικά και μόνο το…

Περισσότερα